Warunki dostawy

OGÓLNE WARUNKI TRANSAKCJI I DOSTAWY

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Sprzedaz za posrednictwem witryny internetowej, pod adresem, www.lexmarkshop.pl, prowadzona jest na zlecenie Lexmark International Polska Sp. z o.o., przez firme ESPRINT Piotr Krawczyk z siedziba Os. Na Murawie 10/2a, 61-655 Poznan. Wpisana do rejestru przedsiebiorstw pod nr 41134/2002/S w Wydziale Dzialalnosci Gospodarczej Urzedu Miasta Poznania. Numer REGON 639862480. Numer NIP 821-164-43-13.

2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW.

2.1. Zakupy w Internetowym Sklepie Lexmark Polska są możliwe po uprzedniej, obowiązkowej rejestracji, poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie sklepu.
2.2. Do zakupów w sklepie internetowym Lexmark Shop upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
2.3. Oferta Internetowego Sklepu Lexmark Polska obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.4. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski.
2.5. Internetowy Sklep Lexmark Polska przyjmuje zamówienia przez całą dobę przez wszystkie dni w roku, z wyłączeniem przerw konserwacyjnych. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2.6. Operator Internetowego Sklepu Lexmark Polska zastrzega sobie prawo odrzucenia zamówienia:

2.6.1. Złożonego na postawie błędnie wypełnionego formularza, których to błędów nie udało się usunąć w procesie weryfikacji zamówienia.
2.6.2. We wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości.
2.6.3. Przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

2.7. Zamawiający ma prawo anulować zamówienie w przypadku niedotrzymania potwierdzonego terminu realizacji.
2.8. Wszystkie ceny podane w Internetowym Sklepie Lexmark Polska są podane w złotych polskich (PLN). Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen i zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
2.9. Operator Internetowego Sklepu Lexmark Polska, firma Esprint do wszystkich skutecznie przeprowadzonych transakcji wystawia dokument sprzedaży (dokument wydania/faktura konsumencka) lub fakturę VAT dla płatników tego podatku.

3. KOSZTY WYSYŁKI.

3.1. Koszty obsługi zamówienia zależne są od wartości zamówienia.

3.1.1. Dla zamówien o wartosci do 300,00 PLN netto, koszt 15,00 PLN + 23% VAT.
3.1.2. Dla zamówien o wartosci od 300,01 PLN do 600,00 PLN netto, koszt 12,50 PLN + 23% VAT.
3.1.3. Dla zamówien o wartosci od 600,01 PLN do 900,00 PLN netto, koszt 10,00 PLN + 23% VAT.
3.1.4. Dla zamówien o wartosci od 900,01 PLN do 1200,00 PLN netto, koszt 7,50 PLN + 23% VAT.
3.1.5. Dla zamówien o wartosci od 1200,01 PLN do 1500,00 PLN netto, koszt 5,00 PLN + 23% VAT.
3.1.6. Dla zamówien o wartosci od 1500,01 PLN do 1800,00 PLN netto, koszt 2,50 PLN + 23% VAT.
3.1.7. Dla zamówien o wartosci wiekszej od 1800,00 PLN netto, koszty obslugi zamówienia calkowicie pokrywa Esprint.

3.2. Zamówienia, których platnosc jest regulowana gotówka kurierowi obciazane sa dodatkowa oplata  10,00 PLN + 23% VAT.

4. PŁATNOŚCI.

4.1. Gotówką, kurierowi przy odbiorze przesyłki, dla zamówień o wartości do 9000,00 PLN z VAT.
4.2. Przelewem na konto bankowe Esprint dla zamówień o każdej wysokości.


5. DOSTAWA ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW.

5.1.1. Zamówienia złożone w dniu roboczym, do godziny 16:30, na produkty, których dostępność oznaczona jest datą dostawy w następnym dniu roboczym, Esprint zobowiązuje się dostarczyć zgodnie z tą datą.
5.1.2. Zamówienia złożone na produkty, wymienione w pkt 5.1.1., do piątku do godziny 15:30 mogą być zrealizowane w sobotę.
5.1.3. Zamówienia na produkty, wymienione w pkt 5.1.1., a niespelniajace warunku czasu zlozenia okreslonego w tym, ze punkcie beda dostarczone w kolejnym dniu roboczym nastepujacym po najblizszym dniu roboczym od dnia zlozenia zamówienia.
5.2. Zamówienia na produkty inne niż wymienione w pkt 5.1.1. będą dostarczone w dniu podanym przy produkcie.
5.3.1. Zamówienia wymienione w pkt 3.2. złożone z wielu produktów, ewentualnie z pojedynczych produktów w różnorodnym asortymencie, będą realizowane jako jedna wysyłka, z datą dostawy odpowiednią dla ostatniego produktu koniecznego do kompletnej realizacji zamówienia.
5.3.2. Dla zamówień wymienionych w pkt 5.3.1., na życzenie Zamawiającego, jest możliwość realizacji w wielu dostawach. Płatność za całe zamówienia następuje wówczas podczas odbioru pierwszej dostawy.
5.4. Zamawiający ma możliwość wybrania dowolnej daty dostawy z zakresu, od najbliższego dnia roboczego do dnia czternastego następującym po nim, z zachowaniem ograniczeń wymienionych w pkt: 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.2. niniejszego regulaminu.

6. GWARANCJE I REKLAMACJE.

6.1. Zakupione i dostarczone towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
6.2. Objęte są gwarancją producenta i/lub dystrybutora.
6.3.2. Kartę gwarancyjną należy niezwłocznie wysłać, listem do Sprzedającego. Po wypełnieniu jest ona odwrotnie zwracana
6.4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.
6.2. Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne, należy to niezwłocznie zgłosić mailem na adres sklep@sklep.esprint.pl, koniecznie z opisem wady.

7. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW.

7.1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
7.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 10 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego.
7.3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego, (nienoszącego jakichkolwiek śladów użytkowania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar musi być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem.
7.4. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie (np. folię chroniącą wyświetlacz) lub plomby zabezpieczające towar.
7.5. Nie podlega zwrotowi oprogramowanie po otwarciu zewnętrznego opakowania.
7.6. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez operatora Internetowego Sklepu Lexmark Polska, firmę Esprint, zwracanego towaru, poprzez wykonanie przelewu na wskazane przez Zamawiającego/Zwracającego konto bankowe.

Z powrotem

Witamy ponownie

Adres e-mail:


Hasło:

Zapomniałem hasła

Rezygnacja z prenumeraty Newslettera